Semiförbannad

Fokuserar mest på veganism, djurrätt och sökandet efter förändring.

Cowspiracy

Publicerad 2015-09-20 15:32:48 i AKtion, Djurrätt, Samhälle, Vegan,

 
Det här är en dokumentär som nyligen kommit ut på Netflix. I dokumentären undersöker skaparen vilken effekt boskapsindustrin (vår konsumtion av kött, ägg, fisk och mjölkprodukter) har på miljön och varför ingen av de stora miljöorganisationerna eller staten (i detta fall USA men det här är relevant och riktigt överallt) pratar om det eller erkänner detta som den extrema miljöbov det faktiskt är. En utgångspunkt är hur miljö- och djurättsaktivister (han själv inkluderad) är omedvetna om eller ignorerar effekten deras konsumtionsvanor har på miljön, hur lite deras övriga aktioner (att inte ta bilen, äta organiskt/ekologiskt och sopsortera eller ta korta duschar) faktiskt påverkar när deras största resursslöseri är konsumtion av animalier eftersom "... kycklingkött kräver 6 000 liter och nötkött 15 000 liter eller mer..." (riksdagen.se 2015.09.20).

"Sedan 1950-talet har världens köttkonsumtion mer än femfaldigats. Om inget görs kommer världens konsumtion av kött att fördubblas till 2050 jämfört med 1999 års nivåer. Enligt FAO-rapporten Livestock´s Long Shadow står den globala animalieindustrin för 18 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Enligt FAO:s rapport kan boskapssektorn vara en av de största orsakerna till förlusten av biologisk mångfald då den nyttjar 30 procent av jordens landyta och 70 procent av all jordbruksmark i världen. Boskapssektorn är dessutom en av de främsta orsakerna till skövlingen av tropisk skog. Hela 70 procent av den tidigare skogsmarken i Latinamerika har omvandlats till betesmark. Regnskog skövlas även för odling av djurfoder, inte minst soja, som sedan exporteras för att användas i exempelvis EU:s köttproduktion.

Stora delar av världen lider av vattenbrist. Samtidigt överutnyttjar livsmedelsproduktionen vatten. Enligt FAO står boskapssektorn bakom en stor del av det ökade användandet av vatten och nyttjar över 8 procent av världens vattenresurser. Köttproduktion förbrukar mycket mer vatten än produktion av vegetabilier. För att producera ett kilo vegetabilier krävs mellan 400 och 3 000 liter vatten, medan kycklingkött kräver 6 000 liter och nötkött 15 000 liter eller mer (Stockholm International Water Institute, More Nutrition Per Drop, 2004). För att hushålla med vattnet borde vi alltså äta mer vegetabilier och mindre kött.

Med internationella mått mätt är Sverige en storkonsument av animaliska produkter, och konsumtionen har ökat kraftigt. En viktig orsak till detta är EU-medlemskapet och en allt billigare import som en följd av att gränshinder har tagits bort. I dag är nästan hälften av allt kött som konsumeras i Sverige importerat. Svenskarna äter i dag mer kött än någonsin. Sedan 1990 har konsumtionen ökat med 40 procent, från 60 kilo per person och år till 85 kilo år 2012 (”Köttkonsumtionen i siffror”, Jordbruksverket, rapport 2013:2). Med den nivån hamnar svensken långt över världssnittet på 42 kilo per person och år.

Den ökande köttkonsumtionen har fått de svenska utsläppen att öka kraftigt. Enligt ”Trends in greenhouse gas emissions from consumption and production of animal food products” (Cederberg, Hedenus, Wirsenius, Sunesson, Animal July 2012) har utsläppen från den svenska konsumtionen av animalier under samma period ökat med 22 procent, till 10 miljoner ton CO2e. 10 miljoner ton är nästan lika mycket som utsläppen från Sveriges 4,3 miljoner personbilar." (Riksdagen.se 2015.09.20)

Jo, jag har visst med ditt köttätande att göra

Publicerad 2015-09-14 14:56:45 i Samhälle, Vegan,

Även om vi bortser från den etiska djurättsliga biten så är köttätandet enormt problematiskt. Det är något som går ut över oss alla. Genom att resurser går åt i mängder för att göra djur vi sedan ska äta, avfall från industrin dödar våra hav, sjöar, förgiftar marken och luften och skapar skadliga miljöer där vi inte längre kan bo. Industrin matar djur med antibiotika vilket minskar dess verkan även hos oss och förstör miljön och de täta grupperna av djur är en grogrund för epedemier. Det här är i alla högsta grad något som berör mig. Ditt konsumerande av kött, din lättja, sätter mig och alla andra i fara. Självfallet finns andra fenomen som bidrar men om du tittar på det inser även du hur stor del konsumtionen av animalier är i detta. Därför kommer jag inte sluta bry mig om vad du äter eller låta dig "sköta dig själv", för det handlar om mer än en individs eget val. Det här är dessutom helt utan att se till de övriga problemen med detta. Det här är den biten som bara handlar om oss människor.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela